Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Studiedagar, föreläsningar

Exempel på studiedag.
Innehållet kan anpassas till speciella önskemål på er skola/grundskola eller gymnasium.


Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag.
(halvdag, kan byggas ut med övningar med
egna skarpa fall under ytterligare en halvdag )


Genom hela föreläsningen löper levande exempel på åtgärdsprogram. De har självklart avidentifierats. Varje punkt nedan exemplifieras både vad gäller hur ÅP ofta ser ut och hur de kan förbättras och hur otydliga formuleringar och utelämnad dokumentation leder till förlorad tid. Föreläsningen anpassas till årskurser eller gymnasium.

Innehållet riktas till och uppskattas av såväl skolledning, speciallärare/pedagoger som alla lärare.

Varför?
ÅP förankras i de styrdokument som finns samt tar upp de egentliga skälen till varför en noggrann uppföljning i form av ÅP är så viktig.

Vilka elever?
Föreläsaren går igenom vilka elever som bör avses och ger ex. på olika svårigheter.

Vad avses med särskilt stöd?
Särskilt stöd kan innebära åtgärder på tre nivåer: individ-, grupp- och organisation-. Ex. ges.

Ansvarsfördelning och samarbete
En tydlig ansvarsfördelning leder oftare till att åtgärder verkligen genomförs.

Vem skriver?

Genomgång av skillnaden mellan att hålla i pennan och att lägga konkreta åtgärder. Innebörden av lagarbete.

Hur?
Vikten av konkret skrivning och vad som avses med konkret. Hur blir ÅP möjligt att utvärdera och korrigera på ett effektivt sätt.

Vilket innehåll?
Grundlig genomgång av rubrikerna i ÅP och vad de kan innehålla. Exempel på blankett.

Hela studiedagen har sin utgångspunkt i
ett positivt förhållningssätt!

Kontakta oss via mail eller telefon för att diskutera ett uppdrag,
se Kontakt!


 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se