Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

  Budskap

Verksamheten genomsyras av fyra grundläggande tankegångar:

  • Vikten av ett positivt förhållningssätt!

  • Eleven måste alltid stå i fokus för skolans arbete

  • Teoretisk kunskap måste omvandlas till konkret handling tillsammans med eleven

Kunskap är inte nog,
den måste också brukas;
vilja är inte nog,
vi måste också handla.

Johan Wolfgang von Goethe

  • Skolan måste växla fokus från vad eleven inte kan till vad eleven kan


Varje barn är jättebra på något!


 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se