Budskap

Verksamheten genomsyras av fyra grundläggande tankegångar:

  • Vikten av ett positivt förhållningssätt!

  • Eleven måste alltid stå i fokus för skolans arbete

  • Teoretisk kunskap måste omvandlas till konkret handling tillsammans med eleven

Kunskap är inte nog,
den måste också brukas;
vilja är inte nog,
vi måste också handla.

Johan Wolfgang von Goethe

  • Skolan måste växla fokus från vad eleven inte kan till vad eleven kan


Varje barn är jättebra på något!