Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Stöd i gymnasieskolan – Effektiva åtgärdsprogram, upplaga 2  2011.

En handbok - skriven för gymnasieskolan – som beskriver hur åtgärdsprogram kan bli levande verktyg i vardagen och ge fler elever bättre möjligheter att nå målen.

Bokens centrala kapitel har följande innehåll:

  • Elever i behov av särskilt stöd handlar om vilka de här eleverna är och som fortfarande på gymnasienivå behöver få åtgärdsprogram. Elever som måste få den noggranna uppföljning som ett åtgärdsprogram kan ge.
  • Handlingsplan. En sådan måste finnas på varje gymnasium och skall utgöra en av de viktiga hörnstenarna för en hög handlingsberedskap. Kunskap som blir insikt och som leder till ett positivt förhållningssätt gentemot alla elever behandlas också.
  • Åtgärdsprogram ett verktyg i skolans vardag behandlar vad som gäller för att ett åtgärdsprogram skall kunna bli ett levande verktyg i skolvardagen. Centralt i detta kapitel är hur man skriver så att åtgärder blir möjliga att utvärdera. Kapitlet behandlar också den viktiga frågan om ansvarsfördelning och vem som skriver.
  • Konkreta åtgärder innehåller en genomgång av områden/hjälpmedel, som ofta behöver bli förmål för konkret skrivning.
  • Åtgärdsprogrammets innehåll och Fallbeskrivningar handlar om innehållet med rubriker, ger exempel på blanketter och åtgärdsprogram från olika program.  

Irene Ekström, gymnasierektor i Västerås:
”Jag uppskattar och vill betona betydelsen av grundtonen, att hela tiden lyfta det positiva och utgå från ungdomarnas styrka.
Min bedömning är att den här boken kommer att bli ett stort stöd och till hjälp för alla lärare på gymnasiet när de skall skriva åtgärdsprogram.”
Lena Henrikson, mamma till en flicka, åk 2 på gymnasiet:
”Trots många gymnasieelevers behov av åtgärdsprogram verkar det som om de förväntas klara sina studier utan vare sig stöd eller dokumenterad uppföljning. Varför det är så är för mig och många andra föräldrar en gåta.
Om det beror på okunskap, kan Inger Öhlmérs nya skrift Stöd i gymnasieskolan-Effektiva åtgärdsprogram råda bot på det. Här får man oavsett förkunskaper och erfarenhet konkreta tips och förslag på hur man skriver åtgärdsprogram – samt nya insikter om varför ett åtgärdsprogram är så otroligt viktigt för elevs individuella utveckling.”
Tillbaka

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se