Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Vägen genom skolan - ett positivt äventyr. Vision eller möjlighet?

Den här boken fokuserar på vägen genom hela skolan:

  • Vardagsliv i förskola, grund- och gymnasieskola tar dig med in i klassrummet och är ett försök att låta dig uppleva vardagen där.
  • Elever i behov av särskilt stöd försöker reda ut vad vi egentligen avser eller borde avse när vi talar om elever i behov av särskilt stöd.
  • Med eleven i centrum - hur når vi det målet handlar om vilka krav vi måste ställa och vilka förändringar vi måste genomföra för att en positiv skola inte skall förbli bara en vision utan bli en möjlighet.
  • Grundläggande pedagogik och Från handlingsplan till konkreta åtgärder belyser grundläggande pedagogiska åtgärder och en mycket noggrann arbetsmetod, vilka är nödvändiga för att skolan skall bli våra barns/elevers stora möjlighet.
  • Skolan ett positivt äventyr innehåller en sammanfattning av författarens slutsatser.
  • Presentation av resultaten från boken/projektet ”Med eleven i centrum”.

Solveig Laurin och Anne Marie Wedjesjö vid Folke Bernadottehemmet: "Inger Öhlmér har i denna bok delat med sig av sin långa erfarenhet och av sina kunskaper när det gäller barn och ungdomar med eller utan behov av särskilt stöd. Författaren betonar också vikten av en tydlig analys, både när det gäller skolans uppdrag och den enskilde elevens svårigheter.
Denna bok, liksom den tidigare utgivna "Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag" utgör därför ett mycket användbart instrument både för verksamma pedagoger och för lärarstuderande."

Tillbaka

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se