Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Skapa samsyn i skolan, 2005

Den här boken behandlar följande:

  • Arbogamodellen och Spridningsprojektet redovisar Arbogaprojektets syfte, genomförande och kommunens utvärdering av utbildningssatsningen samt hur en spridning av erfarenheterna i Arboga möjliggjordes.
  • Varianter på Arbogamodellen beskriver tre varianter på modellen och handlar om kompetenshöjningssatsningar i kommuner, som mycket målmedvetet har velat öka skolpersonalens kunskaper vad gäller barn/elever i behov av särskilt stöd.
  • Arbete med åtgärdsprogram och Genomgång av 700 åtgärdsprogram beskriver hur vi arbetat med skrivning av åtgärdsprogram inom ramen för utbildningen samt presenterar en statistisk genomgång av hur deltagarna i praktiken tagit till sig de olika kriterierna för ett bra åtgärdsprogram.

Deltagare i kompetenshöjningen skriver:

"Bra att sådana här satsningar görs. Det behövs. Otroligt bra att utbildningen riktats till all personal. Tack!"

"Hela kursen har givit otroligt mycket. Den har bl.a. givit insikt om att dokumentation och åtgärdsprogram är något positivt och känns bra att jobba med."

Tillbaka 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se