Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag, upplaga 3  2011.

Bokens centrala kapitel har följande innehåll:

  • Elever i behov av särskilt stöd handlar om vilka de här eleverna egentligen är och därmed om vilka elever, som bör få åtgärdsprogram. Ju tidigare och noggrannare vi uppmärksammar och dokumenterar även de små problemen, desto färre stora svårigheter får vi att brottas med under grundskolans sista år och på gymnasieskolan.
  • Handlingsplan. En sådan måste finnas på varje skola och skall utgöra en av de viktiga hörnstenarna för en hög handlingsberedskap. Kunskap som blir insikt och som leder till ett positivt förhållningssätt gentemot alla elever behandlas också.
  • Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag behandlar villkoren för att ett åtgärdsprogram skall kunna bli ett verktyg i skolans vardag. En central punkt i detta kapitel är hur man skriver. Ett åtgärdsprogram måste gå att utvärdera. Detta kräver en konkret skrivning. Kapitlet behandlar också den viktiga frågan om ansvarsfördelning och vem som skriver.
  • Konkreta åtgärder innehåller en genomgång av områden/hjälpmedel, som ofta behöver bli föremål för konkret skrivning.
  • Åtgärdsprogrammets innehåll och Fallbeskrivningar handlar om innehållet samt ger exempel på åtgärdsprogram från olika nivåer.

Christina Gustafsson, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten: "Rubriken på Inger Öhlmérs bok ”Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag” är en direkt beskrivning av innehållet. På ett intressant och åskådligt sätt slussas läsaren genom åtgärdsprogrammets olika delar. Konkreta exempel på situationer från olika åldrar och skolformer tydliggör användbarheten. Inger Öhlmér har stor kunskap om åtgärdsprogram både från egen undervisning och genom ett antal projekt som pågått under flera år.  Bokens avsnitt belyser på ett lättillgängligt sätt verktygets möjligheter. Även den som är van att arbeta genom åtgärdsprogram kan i denna bok hämta inspiration. "

Lena Henrikson, mamma till två barn i behov av särskilt stöd:  ”Äntligen, tänkte jag när jag första gången läste manus till den här boken. Äntligen någon som på ett lättfattligt sätt förklarar hur man skriver ett åtgärdsprogram. Själv fick jag många aha-upplevelser när jag insåg hur vi med relativt små medel kan göra så oändligt mycket för alla dessa elever som behöver lite mer än andra barn. Tänk om alla skolor kunde jobba på det här sättet, tänker jag nu flera år senare när det är dags för en reviderad upplaga av boken. Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag är i mitt tycke inte bara en lärorik och värdefull bok för alla er som arbetar professionellt med våra barn i skolan, den är också viktig för oss föräldrar. Med större insikt och kunskap förbättras förutsättningarna för vårt gemensamma mål: att göra åtgärdsprogrammet till ett levande verktyg i skolans vardag.

Tillbaka

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se