Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Rätt till en ljusnande framtid, 1998


Bokens viktigaste avsnitt behandlar följande:

  • Beskrivning av svårigheter av DAMP-karaktär i tonåren. Avsnittet tar upp aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorik, inlärning, tal, kamrater och fritid samt plusfaktorer.
  • Fallbeskrivningar. Här får läsaren möta elever från författarens vardag.
  • Åtta gymnasier i Västmanlands län och Befintliga åtgärder på de åtta gymnasierna innehåller en beskrivning av de åtta gymnasier som deltog i projektet samt en redovisning av de åtgärder som de hade möjlighet att sätta in.
  • Projektbeskrivning. Det här avsnittet ger en noggrann beskrivning av hur projektet genomfördes.
  • Elever i projektet - fallbeskrivningar. Här belyses hur man kan arbeta med elever som ingår i ett projekt och visar hur mycket större möjligheterna att genomföra olika åtgärder är.
  • En arbetsmodell återger vikten av ett mycket noggrant genomförande och uppföljning av åtgärder.

En gymnasilärare skriver: "Rätt till en ljusnande framtid är synnerligen angelägen läsning. Boken borde finnas i varje lärarrum, användas i lärarutbildningen, vid studiedagar och i studiecirklar."

Tillbaka

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se