Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

  Böcker från IÖ Respons

Klicka på önskad titel för att läsa mer om respektive bok.
För att beställa, se sidan beställningsinformation
 
Från min horisont. Mitt liv i skolan. 2013
Den här boken är en pedagogisk självbiografi som visar hur pedagogiska insikter växer fram ur erfarenheter. Den visar också hur stor betydelsen är av ett positivt förhållningssätt och en grundläggande både teoretisk och praktisk utbildning. Dessutom lyfter den viktiga förändringar som måste komma till stånd för att Sverige skall få den goda skola som kan leda till en skola där fler känner sig sedda och kan lyckas.
Läs recensioner!
 
Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag, 2011 Ny uppdaterad upplaga.
Den här boken för grundskolans lärare beskriver på ett åskådligt och enkelt sätt hur ett åtgärdsprogram bör skrivas för att bli ett effektivt redskap, som kan användas i skolans vardagsarbete. Den är uppdaterad enligt den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 och förtydligar de råd som Skolverket blev klara med och gav ut våren 2013. Den är därför rykande aktuell.

   

Föräldrahandledning till ”Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag”

  • Skollagens skrivning om särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  • Frågor att ställa i samband med att ett åtgärdsprogram upprättas för ditt barn.

Liten och smidig. Får rum i fickan eller handväskan!

 

 
Stöd i gymnasieskolan – Effektiva åtgärdsprogram, 2011 Ny uppdaterad upplaga.

Den här boken riktar sig direkt till gymnasieskolans medarbetare. Den beskriver på ett konkret och jordnära sätt hur man skriver fungerande åtgärdsprogram som kan bli verktyg i skolvardagen och därmed spar tid. Även denna är uppdaterad enligt den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 och förtydligar de råd som Skolverket blev klara med och gav ut våren 2013. Den är därför rykande aktuell!


 
IUP – Arbetet med individuell utvecklingsplan Möjlighet till noggrann uppföljning genom skolan. 2011 Ersätter: ”Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan”från 2006.
Den här boken beskriver bakgrunden till kravet på individuell utvecklingsplan, dess innehåll och tydliggör vilka skillnader och likheter som finns mellan en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. Den betonar dessutom betydelsen av en helhetssyn och en tydlig koppling mellan utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. 

Skapa samsyn i skolan, 2005
Boken beskriver hur en kommun kan arbeta med kompetenshöjning - på temat elever som behöver extra stöd i skolan - för all skolpersonal. Boken belyser dessutom hur nödvändigt det är med ökad kompetens i att arbeta med åtgärdsprogram.

 
Vägen genom skolan - ett positivt äventyr. Vision eller möjlighet?, 2005

Den här boken behandlar hela vägen genom skolan, från starten i förskolan, genom grundskolan och gymnasieskolan. Den fokuserar på styrkorna som finns och lyfter fram de pedagogiska möjligheterna att skapa en positiv skolgång för våra barn. En förhoppning är att den skall bidra till att bygga broar mellan årskurser, medarbetare, elever och föräldrar. Därför vänder den sig till ALLA, som på något sätt har med skolan att göra.
Resultaten från projekten och böckerna ”Med eleven i centrum” 2001 samt ”Rätt till en ljusnande framtid” behandlas i denna bok.
 

Med eleven i centrum, 2001
Slut på förlaget!
De viktigaste erfarenheterna ingår i boken ”Vägen genom skolan…”.
Boken beskriver en modell för hur det är möjligt att genomföra kompetenshöjning av all personal inom förskola och skola i en kommun, med avseende på barn/elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt får läsaren ta del av ett arbetssätt som ger barn/elever bättre möjligheter att lyckas. 
Rätt till en ljusnande framtid, 1998
Detta är den första bok som har skrivits om gymnasieelever med svårigheter av DAMP-karaktär. Den bygger på en undersökning som har genomförts på åtta stora gymnasieskolor och som visar att 3.9% av eleverna har så stora svårigheter att det allvarligt påverkar deras inlärningsförmåga. Boken beskriver också en noggrann arbetsmodell som kan ge eleverna en rättvisare möjlighet att klara sina studier.


 
Musen och Kärleken, 2010
Amandas bok är författad och illustrerad av Amanda Dahlberg, 10 år. Hennes stora intresse är djur, främst hästar och hundar men också smådjur av olika slag, vilket synliggjorts i den här boken vars titel är ”Musen och kärleken”.

En ömsint skriven bok med lyckligt slut! En liten saga att läsa för de minsta.

Boken är mycket användbar som första bok att läsa på egen hand – innan man orkar läsa så många sidor men barnet – eleven kan ändå med stolthet säga: ”Jag har läst en bok.”  Vilken lycka! Självförtroendet ökar och kan stärka viljan att läsa böcker. Barnet har fått tillträde till en hel värld!

 

 

 

 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se