Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Beställningsinformation

Direkt till beställningsformulär


Prislista för böcker:

Titel
ISBN
Pris inkl moms
Från min horisont – Mitt liv i skolan 978-91-979275-5-0
190:-
Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag 978-91-979275-2-9
186:-
Föräldrahandledning till Åtgärdsprogram - Ett verktyg i skolans vardag 978-91-979275-4-3
26:50
Stöd i gymnasieskolan – Effektiva åtgärdsprogram
978-91-979275-3-6
186:-
IUP – Arbetet med individuell utvecklingsplan.
Möjlighet till noggrann uppföljning genom skolan
978-91-979275-1-2
186:-
Skapa samsyn i skolan
978-91-631-5990-9
138:-
Vägen genom skolan - ett positivt äventyr
978-91-631-6862-8
254:-
Rätt till en ljusnande framtid
978-91-630-7619-0
276:-
Amandas bok: Musen och kärleken 978-91-979275-0-5
26:50

Kostnad för frakt tillkommer

Följande uppgifter behöver
vi i er beställning:


· Antal exemplar
· Boktitel
· Köpare
· Handläggare
· Beställningsnummer/referens
· Telefonnummer
· Leveransadress
· Faktureringsadress
 

Skicka gärna beställningen
via mail till kontakt@iorespons.se
eller faxa till 021-12 99 04

eller per post till
IÖ Respons, Inger Öhlmér Klockartorpsgatan 56
723 44 Västerås

eller genom beställningsformuläret nedan!


Beställningsformulär:


Ange antal böcker och beställningsuppgifter.
Beställ genom att klicka på "Skicka".
Titel
ISBN
Pris inkl moms
Antal
Från min horisont – Mitt liv i skolan 978-91-979275-5-0
190:-
Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag
978-91-979275-2-9
186:-
Föräldrahandledning till Åtgärdsprogram – Ett verktyg i skolans vardag 978-91-979275-4-3
26:50
Stöd i gymnasieskolan – Effektiva åtgärdsprogram 978-91-979275-3-6
186:-
IUP – Arbetet med individuell utvecklingsplan
Möjlighet till noggrann uppföljning genom skolan
978-91-979275-1-2
186:-
Skapa samsyn i skolan
978-91-631-5990-9
138:-
Vägen genom skolan – ett positivt äventyr
978-91-631-6862-8
254:-
Rätt till en ljusnande framtid
978-91-630-7619-0
276:-
Amandas bok: Musen och kärleken 978-91-979275-0-5
26:50
Kostnad för frakt tillkommer
 

Namn: *
Handläggare:
Beställningsnummer
eller referens:
Telefon: *
E-mail:
Leveransadress: *
Faktureringsadress: *
Eventuellt meddelande:
  * obligatoriska fält
   
 


 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se