Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Aktuellt

Ny bok ”Från min horisont. Mitt liv i skolan.” Har mottagits mycket positivt.

  • Boken är en beskrivning av skolan sedd från författarens olika utsiktspunkter under perioden 1945-2012. Att vara elev, lärare, lärarutbildare… Vad får man se?
  • Ingen har tidigare beskrivit skolan ur så många olika perspektiv. Kanske är det sällsynt att en och samma person får chansen att uppleva skolan så och under så långa perioder.
  • Boken riktar sig till alla som på något sätt har eller kommer att ha med skolan att göra.
  • Boken är också ett inlägg i skoldebatten genom att den beskriver vilka förändringar som bör ske för att Sverige skall få en skola där alla barn ges en möjlighet att lyckas.

Kommentarer
(Läs gärna hela recensionerna! Klicka på citaten för att komma dit.)

Per Skoglund, SPSM: En grundbok för alla som är eller skall bli verksamma i skolan… I en tid då mängder av förändringsförsök av formell och teknisk art skett avseende huvudmannaskap, organisation, betyg och skolans mål, utgör Öhlmérs bok en fyrbåk för de avgörande kvaliteterna i skola och lärarskap.

Ann-Louise Ljungblad, Göteborgs Universitet och SPSM: Boken, som är mycket praktiknära, väcker viktiga frågor för fortsatt diskussion om de utmaningar vi står inför och lämpar sig väl för lärarutbildning men kan också läsas av föräldrar, politiker och journalister intresserade av skolans komplexa vardag.

 

Handböckerna om ÅP, åtgärdsprogram för grundskola respektive gymnasium är nu också uppdaterade med avseende på aktuella förändringar i skollagen och övriga styrdokument.

Nyhet: Handböckerna om ÅP är i första hand skrivna för lärare. Därför har en föräldrahandledning  till ”ÅP – Ett verktyg i skolans vardag” utgivits.


Kalendarium 2016

Ett antal skräddarsydda studiedagar/föreläsningar genomförs löpande på enskilda skolor/grundskolor och gymnasier.

För information om exempel på innehåll, se Studiedagar, föreläsningar på webbsidan www.iorespons.se 
 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se